Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


3. APO-Solar

Năng lượng mặt trời APO CORP cho công nghiệp sấy

Ngày đăng : 08/07/12

Năng lượng mặt trời APO CORP cho công nghiệp sấy

 Chúng tôi đã phát triển thương hiệu NLMT cho công nghiệp sấy hoàn toàn tự động trong 5 năm qua.

Một số công trình chúng tôi đã thi công:

1. Dự án nhà máy sấy hạt điều, Thủ Dầu Một, Bình Dương