Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


Thương hiệu

Thương hiệu

Sản xuất và sử dụng khí biogas
Miễn là điều kiện thích hợp, vi khuẩn kỵ khí sẽ tiếp tục sản xuất khí sinh học. Biogas có thể được sử dụng để nấu ăn, sưởi ấm và chạy máy phát điện. Đối với các ứng dụng động cơ, ta phải lọc bỏ khí sunfua hydro (một loại khí ăn mòn cao và độc hại). Rất có thể là hệ thống / sản xuất quy mô lớn có thể bán khí đốt cho các công ty khí đốt tự nhiên.
Tư vấn luật: Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, doanh nghiệp,...
Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, cạnh tranh đang diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, ngày càng quyết liệt trong giai đoạn phát triển hiện nay của nền kinh tế thế giới. Do những hạn chế về nguồn lực, các công ty, các tổ chức kinh tế buộc phải hợp tác với nhau trong quá trình sản xuất, tiêu thụ cũng như nghiên cứu và phát triển. Trong quá trình đó Mua bán (hay mua lại) và sáp nhập trở thành một công cụ để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.17/08/2011
Năng lượng mặt trời APO CORP cho công nghiệp sấy
Chúng tôi đã phát triển thương hiệu NLMT cho công nghiệp sấy hoàn toàn tự động trong 5 năm qua.
Chúng tôi đã phát triển biogas sử dụng bạt hdpe trong 10 năm qua
Thương hiệu APO-Biogas qua các công trình đã thực hiện
Dự án năng lượng mặt trời APO CORP cho công nghiệp sấy
Việc sử dụng thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời dùng để cung cấp nước nóng cho các hoạt động sinh hoạt cũng như sản xuất đang được quan tâm và áp dụng rất nhiều, thay cho thiết bị nước nóng sử dụng điện để giảm thiểu việc sử dụng điện năng và tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời
PHÂN HỦY YẾM KHÍ
1, Phân hủy yếm khí là gì? - Vi khuẩn hoạt động không cần không khí, - Sự lên men tối ưu ở 350C, - Sự sản xuất khí sinh học (65% CH4 + 35% CO2), - Giảm sự ô nhiễm (giảm ~80% COD), - Phế phẩm ổn định.