Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


9. Bể lọc nước thải

9. Bể lọc nước thải

Hiệu quả sử dụng nước sau biogas thay thế một phần phân bón
Nước xả khí sinh học (KSH) là sản phẩm phụ của công trình KSH ở dạng lỏng chứa trong bể điều áp của công trình KSH được nghiên cứu và ứng dụng làm phân bón cho cây trồng. Năm 2007-2008, Dự án chương trình KSH cho ngành chăn nuôi Việt Nam (Dự án) hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng (Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa) thực hiện đánh giá chất lượng nước xả KSH dựa trên điều tra, so sánh và phân tích một cách có hệ thống hàng loạt các chỉ tiêu khác nhau. Kết quả cho thấy, nước xả từ công trình KSH sử dụng nguyên liệu nạp là chất thải bò, chất thải lợn, hỗn hợp các chất thải này là nguồn dinh dưỡng tốt cho cây trồng, có đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng và không có vi khuẩn gây bệnh tả, thương hàn, có thể sử dụng an toàn đối với tất cả các loại cây trồng bằng cách tưới vào đất hoặc phun qua lá.
9. Bể lọc nước thải
Bể lọc được dùng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng (và cả BOD) của nước thải sau khi qua xử lý sinh học hoặc hóa học. Các hạt lọc thường dùng là cát, sỏi, than...