Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


8. Đồng hồ đo áp suất

Đồng hồ đo áp suất khí biogas

Ngày đăng : 08/07/11

Đồng hồ đo áp suất khí biogas

Để đảm bảo tính an toàn cho hầm biogas cũng như biết trước áp suất khí trong hầm biogas để chọ lựa thiết bị sử dụng gas phù hợp.

Chúng tôi giới thiệu:

HAI (02) LOẠI ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ĐỂ QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN:

1, LOẠI KHÔNG KIM LỌC KHÍ:

2, LOẠI KIM LỌC KHÍ:

 



File đính kèm: Download
Tin liên quan