Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


5. Ruộng muối sạch

5. Ruộng muối sạch

Sản xuất muối sạch bằng cách dùng bạt hdpe
Nước biển tự nhiên trước khi cho vào các ô kết tinh được lọc qua nhiều công đoạn khác nhau. Trước hết, nước biển được dẫn vào các ô chưng phát - ở đây các cặn bã được ngưng kết; sau đó được dẫn qua các ô trung cấp - ở đây thành phần thạch cao còn lại trong nước biển được kết tủa. Khi nước đến độ bão hòa thì bơm vào thùng nhựa (mỗi thùng 1.500 lít, có trộn chất trợ lắng), lắng một lần nữa để loại bớt thành phần thạch tín. Nước biển đã lọc sạch hết tạp chất mới được xả vào các ô kết tinh.