Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


4. APO-machines

Phân phối và lắp đặt máy móc ngành xử lý môi trường: máy phát điện biogas, máy bơm, đĩa khuyếch tán khí, thiết bị sử dụng biogas khác (lọc biogas, nồi biogas, bếp biogas,...)

Ngày đăng : 08/07/12

Phân phối và lắp đặt máy móc ngành xử lý môi trường: máy phát điện biogas, máy bơm, đĩa khuyếch tán khí, thiết bị sử dụng biogas khác (lọc biogas, nồi biogas, bếp biogas,...)

Tin liên quan