Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


1. APO-Biogas

1. APO-Biogas

Sản xuất và sử dụng khí biogas
Miễn là điều kiện thích hợp, vi khuẩn kỵ khí sẽ tiếp tục sản xuất khí sinh học. Biogas có thể được sử dụng để nấu ăn, sưởi ấm và chạy máy phát điện. Đối với các ứng dụng động cơ, ta phải lọc bỏ khí sunfua hydro (một loại khí ăn mòn cao và độc hại). Rất có thể là hệ thống / sản xuất quy mô lớn có thể bán khí đốt cho các công ty khí đốt tự nhiên.
Chúng tôi đã phát triển biogas sử dụng bạt hdpe trong 10 năm qua
Thương hiệu APO-Biogas qua các công trình đã thực hiện
PHÂN HỦY YẾM KHÍ
1, Phân hủy yếm khí là gì? - Vi khuẩn hoạt động không cần không khí, - Sự lên men tối ưu ở 350C, - Sự sản xuất khí sinh học (65% CH4 + 35% CO2), - Giảm sự ô nhiễm (giảm ~80% COD), - Phế phẩm ổn định.