Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


5. Nhà thép trọng lượng nhẹ Ranbuild

5. Nhà thép trọng lượng nhẹ Ranbuild

ỨNG DỤNG MÁI VÀ VÁCH CAO CẤP
Những ứng dụng phổ biến Tuồi thọ của mái tôn ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó một số kiểm soát được, một số không. Yếu tố chính không kiểm soát được là môi trường. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó có thể giảm thiểu thông qua lựa chọn vật liệu phù hợp với những điều kiện mà vật liệu phải làm việc trong đó.
Nhà thép trọng lượng nhẹ Ranbuild
RANBUILD™ mang đến giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu. Các thành phần thép mạ kẽm đơn giản, dùng bulông kết nối với nhau tự lắp ráp dễ dàng. Kết quả là một kiến trúc bền vững lâu dài, chi phí thấp và hiệu quả mang lại cao