Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


1. Xây dựng hầm biogas hdpe

Màng chống thấm hdpe cho biogas

Ngày đăng : 25/06/11

Màng chống thấm hdpe cho biogas

SN PHM GSE

 

GSE đã đang sản xuất các sản phẩm đa kỹ thuật trong hơn 20 năm qua. Các sn phẩm ca chúng tôi bao gồm màng chng thấm HDPE LLDPE loi mặt trơn nhám, sét tổng hợp, lưới địa kỹ thuật, vi đa kỹ thut, composite các ph kiện khác cho các ng dụng đc biệt như GSE Polylock, ng  và que hàn HDPE. Trong nhng năm qua, vật liu đa k thuật đã đang đưc sử dụng rộng rãi trong x lý rác thải, khai thác m và  làm các h cha nước, kênh mương dn nưc. Gn đây, các vật liệu địa kỹ thuật còn đưc s dng trong nuôi trng thủy sản: cá & tôm.Thêm vào đó, vật liệu địa kỹ thuật còn được sử dụng đ cha chất thải đng vật trong quá trình chăn nuôi.

Trang Tri chăn nuôi heo hin nay là kch hàng s dụng vật liệu địa k thuật trong sử lý chất thải động vật. một vài bang của Mỹ, các nhà hoạt động môi tng đang gây áp lc nhằm thúc đẩy việc bắt buộc s dng màng chống thấm cho các ao cha chất thải động vật nuôi n gà, bò, heo, nhằm bảo v môi tng.

 

H THNG X LÝ CHT THI

 

Vi nhng lo ngại ngày càng tăng về ô nhiễm môi trưng cộng thêm với quy mô chăn nuôi ngày ng lớn, nhiều công ty phi tìm các bin pháp khác nhau nhằm x chất thi động vật. H không thể chỉ da vào một lớp đất sét đầm chặt. ð ngăn chặn nhng thảm họa môi  trưng như chết, tảo nở hoa, ô nhiễm nguồn nước ngầm, các công ty này nhn thy vật liệu địa kỹ thuật gii pháp an toàn và tiết kiệm cho x chất thi đng vật. ng chống thấm được sử dụng lót hồ cha, hồ xử k khí, hồ bay hơi trong các khu x chất thải động vật. Ngoài màng chng thm, vi không dệt GSE cũng đưc sử dụng trong x lý chất thi như một lp đệm bảo vệ khi bề mặt thi công không bằng phng, Lưới địa kỹ thuật GSE HyperNet thể đưc sử dng trong lp pháp hin rò r nhng ao s dụng 2 lp lót.Ngoài ra, ngưi ta thể dùng một lp sét tổng hợp (GCL) để lót nhng h xử lý trên.

Sét tổng hợp (GCL) khả ng tự hàn gn lớp vi địa có thể trthành 1 lớp lót hiệu quả không cần sử dng lớp lót nào khác. GSE cung cấp sn phm BentoLiner CNSL có tráng thêm một lớp HDPE nhằm tăng kh năng chống thấm.


 

CU TO CA C H X LÝ

 

Gia súc đưc ni trong nhng chung nuôi lớn với nhng nn xi măng dốc. Vào nhng khong thi gian nhất đnh, nước với áp lc ln s được phun để rửa chung. Các cht thi này s chy vào


các hồ x lý. Trong các hồ này các chất thi sẽ được phân hủy, quá trình sẽ đưc đy nhanh với vic sử dụng các vi khuẩn k khí. Khi các vi khun phân hủy chất thi, một số chất xúc tác s đưc bơm vào hồ bay hơi giúp đẩy nhanh việc gii phóng cho tới khi chất thải được sử hết.

 

al Holding Pond.

CHN LA VT LIU

 

Có nhiều nguyên nhân khiến cho vật liu địa k thuật đưc s dụng rộng rãi trong xử chất thải đng vật: sự phản đi của ng chúng đối vi các sở ô nhiễm, các v trí nhạy cảm, không đất sét, hay đơn gin muốn có một giải pháp chống thấm an toàn nhất. Một khi quyết định s dụng vật liệu địa kỹ thuật, người s dng phải chn la gia các loại chất liệu trên thị trường.

Màng chống thấm GSE HDPE rất phù hp với ng dụng v xử chất thi chăn nuôi do tính kháng hóa chất tuyệt vi, khả năng chng thấm tốt nhất trong các loi vật liệu đa k thuật hiện nay. Trong thc tế, một trang trại nuôi heo thi ra ngang vi một thành phố 40,000 người. Con số này cho ta thấy ngưi ta càng ngày càng s dng nhiều nưc đ tắm, nấu ăn và các viẹc khác trong gia đình. Như mọi ngưi thy, khi phân hủy một khi lưng lớn chất thải đng vật sẽ thi ra một khối lưng ln khí Mêtan. Màng chống thm phải độ thm nưc cc nhỏ đ khí Mêtan không thể thoát ra ngoài môi tờng. Nếu ng trình nhiều mặt dc, người ta thể sử dụng màng chng thấm GSE HD mặt nhám.

 

THI CÔNG

 

Vic lắp đặt màng sét tổng hợp Bentofix GCL rất đơn giản nó có th được s dụng như lp chống thấm ch yếu và thi gian lp đặt nhanh nht nếu so nh vi các lợi màng chng thấm khác. Màng sét chống thấm BentoLiner GCL đưc sản xuất tại nhà máy dưới dng cun. Sau khi mặt bằng đã sẵn sàng, màng sét chng thấm BentoLiner GCL đưc trải ra trên mặt bng đó. Ti các điểm ni người ta s cho thêm bột bentonite đ hàn các mép với nhau. GSE cung cấp toàn b các hưng dẫn lp đặt cho khách hàng. Do màng sét chng thấm tổng hợp BenoLiner GCL được sản xuất vi một hoặc hai mặt là vi địa, kng cần s dụng thêm một loại vật liu địa k thuật nào na. Sau khi lắp đặt xong lp màng sét chng thấm BentoLiner GCL ngưi ta thưng ph thêm một lp đt dày khoảng một mét. Ngoài ra, người ta thể sử dng thêm 1 lp HDPE na để tăng kh ng chng thấm.

 

NHNG VN Đ CN LƯU Ý KHI THI CÔNG

 

Mặc chất lưng ca màng chống thấm nói riêng là rất quan trọng, ng vic chhoàn thành khi thi công xong. Các nhà cung cấp màng chống thấm đều đm bảo rằng sn phm ca h đưc kiểm tra bề mặt 100% không l thng. Như vậy ng chống thấm thưng kng phải là nguyên nhân rò r việc đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công mới đóng vai trò quyết định. Nếu có rò rsau khi hoàn thành công trình thì đó do q trình thi công không đảm bo chất lưng. Mc nhng li này có thể không cố ý, kết quả cui cùng vẫn rò r ô nhiễm môi tờng.

Trong xây dng hố x lý nưc r rác, thể mất vài tháng t khí gas nưc r rác mới thoát ra ngoài được từ một l thủng nhỏ. Tuy nhiên, trong ng dụng này, một lthng nhỏ bng đng xu thể tr nên ln như một cái sân khi b khí gas phía dưi tấm màng chng thấm đy lên trong vòng 30 ngày. Do nhng l nh thể gây ra nhng thiệt hi lớn, vic thi công nhất thiết phi được thc hiện bi nhng đội thợ kinh nghiệm và khả ng  lắp đặt nhng vật liệu địa kỹ thuật khác không làm nh hưởng tới lp màng chống thấm. Thêm vào đó, việc đảm bảo cht lưng bng thí nghiệm bắt buộc phi đưc thc hiện trong sau khi thi công. Các xét nghiệm này bao gồm ng chp chân không, bung khí  kín và các thí nghim hàn khác. ð đảm bảo chất lượng hơn na, kiểm tra bng quét đin có thể đưc thc hin với màng chng thấm GSE Conductive nhằm đảm bo toàn b b mặt ca màng chng  thấm  không lỗ hng nào. Màng chống thấm GSE  Conductive còn cho phép kiểm tra hồ cha nưc r rác nhằm đảm bo không rò r.

 

 

 

 

VIN CNH

 

Vic s dng ngày càng ph biến các vật liệu địa kỹ thuật trong xử lý chất thi đng vật nhờ vào hai yếu tố ch yếu: chi p hp lý khả năng chng thm tuyệt vi hơn hẳn lớp đất sét đm cht. Quy trình đảm bo chất lưng khi thi công cn phải đưc tuân thủ nghiêm ngặt. Hu hết các bãi rác đều được thiết kế vi h thng phát hi n rò r hoc h thống thu nước r rác cho phép giảm thiểu khả năng rò r trong khi các sở xử lý chất thải đng vật không có các hệ thống này. N đã đề cp trên, một l thủng nhỏ có th tr thành rất ln khi bị khí tan đẩy n. Kng ai mun vic này xảy ra, kể cả người thi công lẫn chủ chăn nuôi. Vi ng chống thấm GSE và đi ngũ thi công đưc chng nhn, chuáng ta th tránh đưc nhng vn đ đáng tiếc trên.

 

THÔNG TIN THÊM

 

Nếu bn d án trong lĩnh vc này, hãy gọi cho chúng tôi. GSE s cung cp nhng thông tin tr giúp, báo giá, và đa ch của công ty thi ng lắp đặt.

Nhà phân phối, thi công và lắp đặt tại Việt Nam: Công ty CP Năng Lượng Á Châu.

 

Tin liên quan