Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


Bảng phân tích & tài liệu

Bảng phân tích & tài liệu

12. Lượng khí biogas của trại heo
Biogas: là gas có thành phần 50-70% methane (CH4) và 50-30% carbon dioxide (CO2). Biogas được sinh ra trong quá trình phâm huỷ kỵ khí các chất hữu cơ của các vi sinh vật. Phân huỷ kỵ khí: Là phân huỷ chất hữu cơ không có oxygen. Hàm lượng vật chất khô tối ưu cho phân huỷ kỵ khí: 9%
Hiệu quả sử dụng nước sau biogas thay thế một phần phân bón
Nước xả khí sinh học (KSH) là sản phẩm phụ của công trình KSH ở dạng lỏng chứa trong bể điều áp của công trình KSH được nghiên cứu và ứng dụng làm phân bón cho cây trồng. Năm 2007-2008, Dự án chương trình KSH cho ngành chăn nuôi Việt Nam (Dự án) hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng (Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa) thực hiện đánh giá chất lượng nước xả KSH dựa trên điều tra, so sánh và phân tích một cách có hệ thống hàng loạt các chỉ tiêu khác nhau. Kết quả cho thấy, nước xả từ công trình KSH sử dụng nguyên liệu nạp là chất thải bò, chất thải lợn, hỗn hợp các chất thải này là nguồn dinh dưỡng tốt cho cây trồng, có đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng và không có vi khuẩn gây bệnh tả, thương hàn, có thể sử dụng an toàn đối với tất cả các loại cây trồng bằng cách tưới vào đất hoặc phun qua lá.
Lọc khí biogas
Khí H2S là khí ăn mòn sắt thép, phương pháp đơn giản để loại bỏ là cho biogas đi qua lớp dây sắt (phế phẩm khi phay, tiện cơ khí) hoặc oxyt sắt Fe2O3 trộn với gỗ bào (vỏ bào), Phương pháp này gọi là phương pháp “rửa khí khô”,
The following drop-in specifications is a sample guideline to be customized by the engineer for preparing site specific specification.  This information is provided for reference purposes only and is not intended as a warranty or guarantee.  GSE assumes n
The following drop-in specifications is a sample guideline to be customized by the engineer for preparing site specific specification. This information is provided for reference purposes only and is not intended as a warranty or guarantee. GSE assumes no liability in connection with the use of this information. Please contact GSE for current specifications.
DROP-IN SPECIFICATIONS FOR GEONETS
The following drop-in specifications is a sample guideline to be customized by the engineer for preparing site specific specification. This information is provided for reference purposes only and is not intended as a warranty or guarantee. GSE assumes no liability in connection with the use of this information. Please contact GSE for current specifications.
DROP-IN SPECIFICATIONS FOR GEOCOMPOSITES
The following drop-in specifications is a sample guideline to be customized by the engineer for preparing site specific specification. This information is provided for reference purposes only and is not intended as a warranty or guarantee. GSE assumes no liability in connection with the use of this information. Please contact GSE for current specifications.
Bảng chỉ tiêu kỹ thuật màng hdpe GSE
Quy cách kỹ thuật của màng chống thấm trơn HDPE của GSE (USA) sản xuất tại Thái Lan.
Xử lý hiếm khí
Một số dữ liệu về quá trình hoạt động của hệ thống yếm khí dùng để xử lý nước thải công nghiệp
Cánh đồng lọc
Với Nero 9 bạn có thể dễ dàng tạo, tách, ghi, sao chép, chia sẽ, sao lưu, xem và tận hưởng! Nero 9 vừa thân thiện với người sử dụng lại vừa có một bộ đa phương tiện mạnh mẽ, giúp bạn thoải mái trong việc tạo, tách, sao chép, ghi, chỉnh sửa, chia sẽ, và upload trực tuyến.
ĐTM là gì?
Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường