Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


4. Giá trị

Hệ thống giá trị APO CORP

Ngày đăng : 26/08/11

Hệ thống giá trị APO CORP

  • Chú trọng khách hàng.

 

  • Làm việc nhóm.
  • Tôn trọng giá trị cá nhân.
  • Sáng tạo.

  • Tính trung thực.File đính kèm: Download
Tin liên quan